Kontakt

EZIOinox d.o.o.

Luka Donja 55/c, 71380 Ilijaš

tel.: +387 33 400 029 / +387 33 894 033
| fax.: +387 33 894 008

e-mail: ezioinox@ezioinox.com
Kontakt osoba: Sejad Alihodžić

(BiH)  +387 63 952 163

(It) +393 49 3840 207

e-mail: alihodzic.sejad@gmail.com

EZIOinox d.o.o. Luka Donja 55/c,
71380 Ilijaš
tel./fax.: +387 33 400 029
e-mail: ezioinox@ezioinox.com

EzioInox d.o.o - sva prava pridržana©