Kaca 500 L

LITRAŽA: 500 L


DIMENZIJE: visina 810 mm, širina gornjeg dijela 970 mm, širina donjeg dijela 800 mm, debljina 1.0 mm


Inox kace su prvenstveno namjenjene za lagerovanje i proces vrenja, kao i za korištenje u kompletnoj prehrambenoj industriji. Kace se proizvode u litražama od 350, 500 i 700 litara, u ovisnosti od želje kupca.

EZIOinox d.o.o.

Bosanski put 215, 71380 Ilijaš

tel./fax.: +387 33 400 029

e-mail: ezio.inox@gmail.com

SKYPE: ezioinox

EZIOinox 2010-2019 - SVA PRAVA PRIDRŽANA

designer.png